Registravimosi į renginius sąlygos

Paslaugų pirkimo sąlygos (Renginiams)

1.1. Šalys. Paslaugos pirkėjas – Dalyvis. Pardavėjas – Organizatorius
1.2. Paslauga – vieta keramikos mokymo renginyje.

2. Paslaugos pirkimas

2.1. Dalyviui pareiškus norą dalyvauti renginyje, organizatorius dalyviui rezervuoja vietą. Apie sėkmingą vietos rezervaciją, organizatorius dalyvį informuoja žinute (tel. numeriu arba Facebook ar Instagram socialiniuose tinkluose) arba el. laišku.

2.2. Organizatorius, rezervacijos patvirtinime, privalo dalyviui pateikti šį dokumentą “Paslaugų pirkimo sąlygos”, bei savo rekvizitus, bankinio pavedimo apmokėjimui.

2.3. Dalyvis apmokėdamas už paslaugą, patvirtina, kad sutinka su visomis šiame dokumente išvardintomis sąlygomis.

2.4. Dalyvis privalo informuoti organizatorių apie atliktą apmokėjimą.

2.5. Per 3 dienas dalyviui neatlikus apmokėjimo, rezervacija atšaukiama.

3. Paslaugų atšaukimas, perleidimas.

3.1. Dalyviui neatvykus į renginį pinigai nėra grąžinami.

3.2. Jei dalyvis negali atvykti į renginį, savo vietą jis gali perleisti kitam asmeniui. Dalyvis apie paslaugos perleidimą, iki renginio pradžios, privalo informuoti organizatorių ir nurodyti asmenį (Jo vardą ir tel. numerį arba el. pašto adresą), kuris dalyvaus užsiėmime. Naujam dalyviui galioja tos pačios paslaugų pirkimo sąlygos, kurios yra išvardintos šiame dokumente. Už supažindinimą su jomis atsakingas dalyvis, kuris perleidžia paslaugą.

3.3. Jei dalyvis, apie negalėjimą dalyvauti renginyje, organizatoriui praneša prieš 14 dienų iki renginio pradžios, paslauga gali būti perkelta į kitą artimiausią renginį.

3.4. Dalyviui neatvykus į renginį ir neperleidus vietos kitam asmeniui, jis gal atvykti į mūsų studiją atsiimti organizatoriaus gamintos dovanos. Tai padaryti dalyvis gali per 30 dienų nuo renginio datos.

3.5. Organizatoriui atšaukus renginį, jis per 1 d.d. privalo informuoti dalyvį ir per 3 d.d. dalyviui grąžinti sumokėtą paslaugos kainą.